KOSGEB Destekleri

KOSGEB tarafından KOBİ´lere verilen tüm teşvikleri yeniden düzenleyen, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği 24 Nisan 2005 tarihi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından; 1 ila 150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, yeni girişimcilere, girişimcilere, KOSGEB tarafından işbirliği yapılan Meslek kuruluşlarına, işletici kuruluşlara ve sektörel kuruluşlara gerek geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak verilecek desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.