•  Dilekçe
•  1 adet “Hükmi Şahıslara Ait Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet -NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
•  1 adet “Noter Onaylı” Ana Sözleşme Örneği (fotokopi kabul edilmemektedir)
•  1 adet “Noter Onaylı” Tescil Talepnamesi (Noter Tarafından Düzenlenmiş Asıl)
•  Yetkili veya yetkililerin 1’er fotoğrafı
•  İkametgah İlmuhaberi
•  1 Adet Kurucular Beyanı
•  1 Adet Müdürlük Kabul Beyanı

•  Ticaret Siciline Tescil işlemlerinde gerekli evraklar için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.