K YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

- K1 Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

- K2 Yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

- K3 Yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir. 

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, vergi kaydının bulunduğu ilde belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Odalarımıza başvurmaları gerekmektedir.