• Denk bütçe ilkesi ve mali disipline uygun yürütür,
  • Gelirlerde sürekliliği sağlayacak şekilde kayıt, aidat ve hizmet ücret tarifesi oluşturur, web sayfasında yayımlar ve gelirlerin sürekli ve etkin toplanmasını sağlar,
  • Harcamaları plan ve programlara göre etkin ve verimli olarak belgelere dayandırarak yapar,
  • Sosyal Sorumluluk, Mali Risk Yönetimi, Dönemsellik, Tasarruf ve İhtiyatlılık gibi temel muhasebe ilke ve kurallarına uygun oluşturur.