» Anayasa ( TOBB'la ilgili madde 135) (doc)


» 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

 

Diğer Yönetmelikler

 

» Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 

» Lüzum Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği

 

» Mahalli Kurtuluş Günleri Törenler Yönetmeliği

 

» Ticaret Sicili Yönetmeliği

 

» TOBB Evrak Yönetmeliği

 

» Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi

 

» Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

 

Esaslar

» TOBB Genel Kurulu Tarafından Seçilen Kurulların Görev ve  Çalışma Esasları


» TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları


» TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları


» TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar​

 

» TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları


» TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları


» TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar

 

»Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesine İlişkin Yönerge

 

» Kapasite Kriterleri

 

» Kapasite Esasları

 

» TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

 

» İş Makinası Tescili Esasları

 

» Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar

 

» Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Esasları

 

» TIR Sözlesmesi Uygulama Esaslari

 

» TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları Değiştirilen Metinler


​» ATA Karnesi Uygulama Esasları

 

» A.TR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları

 

» Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar

 

» Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Usûl ve Esasları

 

» MTO Türkiye Milli Komitesi Çalışma Esasları


» TOBB YOİKK Çalışma Usul ve Esasları


​» TOBB Global Standartlar Merkezi Çalışma Usul ve Esasları

 

»Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun


(Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler) (doc)


» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (doc)